Warunki osiągnięcia sukcesu

 1. Akceptacja
 2. Zrozumienie reguł dwujęzycznego wychowania
 3. Aktywność/ Nie pasywność
 4. Intensywność
 5. Materiały językowe
 6. Urozmaicenie
 7. Konsekwencja
 8. Obserwacja celem spełnienia potrzeb dziecka i dopasowania treści do jego możliwości
 9. Motywacja
 10. Wspieranie procesu przyswajania języka przez otoczenie (rodzice, nauczyciele itp.)
 11. Kontynuacja nauki języka na dalszej ścieżce edukacyjnej.