Projekty EU

Nasze zajęcia eksperymentalne w ramach projektu

„Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO"

 

 Zajęcia Projektowe: Dziś 04.05.2017 badałyśmy kwasowość i zasadowości gleby na terenie szkolnym.

„Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO"

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO" współfinansowanego z  Funduszy Europejskich Programu Regionalnego.

W ramach projektu przewidziano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, korzystanie  z  nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.  Pośród projektów znalazły się m.in. projekty o tematyce: „Co się dzieje w szkole po naszych zajęciach?” oraz „Planujemy i realizujemy noc w szkole”.

W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy edukacyjne do instytucji kultury, gospodarstw edukacyjnych i ośrodków akademickich.

Bliższe informacje o programie można uzyskać na stronie http://www.sn.rzpwe.opolskie.pl.

image003.jpg

image004.jpg

Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów

 
Informacja-o-projekcie---ogólna.jpg

REGULAMIN.PDF