de

Opłaty w szkole

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty wynoszą:

Czesne

150 zł
płatne przez 10 miesięcy w roku.

Obiady

8 zł/ dla chętnych

Dodatkowo płatne

Zajęcia dodatkowe/ pozalekcyjne/ dla chętnych
część kosztów transportu/ dla korzystających z transportu

 

Regulamin opłat czesnego dostępny w sekretariacie.