Historia placówki
 
tablica2015.jpg


REMONT POMIESZCZEŃ I NAWIERZCHNI W DWUJĘZYCZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRO LIBERIS

SILESIAE W OPOLU CELEM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

ZOSTAŁ SFINANSOWANY DZIĘKI DOTACJI

MINISTRA ADMINISTRACJI

I CYFRYZACJI


logotyp MAC.jpg

 

 


tablica2015.jpg