Metody dwujęzycznego wychowania


Metoda immersji


Immersja to inaczej „zanurzanie się“ w języku. Metoda ta nie traktuje języka jako przedmiotu nauczania, tylko jako języka komunikacji i pracy w przedszkolu oraz w szkole. W ten sposób dzieci mają stały kontakt z drugim językiem i mogą go przyswajać w sposób naturalny a dzięki temu uczą się go o wiele efektywniej. Jedną z cech mózgu jest jego neuroplastyczność. Nasz mózg stale dopasowuje się do środowiska, natomiast doświadczenia i ćwiczenia formują go. Plastyczność mózgu z wiekiem jednak zanika, tym samym również i efektywność uczenia się. Dzieci potrafią przetwarzać więcej informacji jednocześnie, ponieważ ich mózg jest jeszcze bardzo plastyczny. U małych dzieci układ słuchowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty dlatego uczą się one wymowy trudnych głosek drugiego języka o wiele szybciej i łatwiej. Dzięki metodzie immersji wykorzystuje się cechę plastyczności mózgu, tym samym dziecko uczy się drugiego języka bez obciążeń, szybciej i efektywnie. 

Uczenie się jest skuteczne tylko gdy idzie w parze z pozytywnymi emocjami, dlatego w naszych placówkach pamięciowe zapamiętywanie jest zastąpione uczeniem się poprzez doświadczenia oraz poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Dzięki immersji dzieci samodzielnie i intuicyjnie poznają strukturę języka i uczą się go tak, jak nauczyły się swojego języka ojczystego.

W przedszkolu

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom przestrzeń, w której codziennie przebywają otoczone językiem polskim i niemieckim oraz kulturą regionu i Niemiec. Dziećmi opiekują się panie polsko- oraz niemieckojęzyczne. Dwujęzyczne wychowanie opiera się na metodzie wczesnej immersji, gdzie ok. 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych odbywa się w języku niemieckim. W każdej grupie pracują jednocześnie nauczyciele polsko- oraz niemieckojęzyczni, którzy komunikują się wyłącznie w swoim języku docelowym tj. w języku niemieckim lub polskim. Oby dwa języki są stale obecne w życiu przedszkolnym. Język niemiecki jest bezpośrednio przekazywany bez tłumaczenia na język polski. W ten sposób przyswajana jest jego struktura w sposób naturalny i intuicyjny. Dzieci poznają język niemiecki również poprzez gry i zabawy, projekty, oraz różne aktywności, a nauczyciel jako przewodnik językowy zachęca dzieci do mówienia.

W szkole

W naszej szkole wszystkie dzieci uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej już od pierwszej klasy. Również wybrane przedmioty są prowadzone w języku niemieckim. Poza tym w naszej dwujęzycznej placówce pracujemy według koncepcji tak zwanej częściowej immersji, w której codzienna komunikacja i interakcja nauczycieli z uczniami odbywa się zarówno w języku polskim jak i w niemieckim, najczęściej według strategii jeden język-jeden nauczyciel lub według strategii działania, w której język niemiecki jest używany np. w danej porze dnia, miejscu lub podczas wybranego przedmiotu. Udział obu języków we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych wynosi około 50%. Uczniowie powinni w sytuacjach naturalnych życia codziennego być „zanurzeni w języku“/immersja. Szkoła daje możliwość przeżywania zarówno języka polskiego ja i niemieckiego w kontekście kulturowym. Oba języki są stale obecne w życiu placówki.