Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolude
Dwujęzyczna szkoła wykorzystująca w nauce metodę Marii Montessori

Nr konta bankowego: 71 1540 1030 2103 4602 1953 0011