Wprowadzenie


Znaczenie nauki języków wykazuje tendencję wzrostową w całej Europie. Fakt, że teraźniejszy świat tworzy wielką sieć w której dochodzi do interakcji wirtualnych, ale i osobistych powoduje, że co raz to częściej komunikujemy się z ludźmi mówiącymi w innych językach. Tak też rozwój znajomości języków staje się jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych.

Obraz świata, który w dzisiejszych czasach staje się co raz to bardziej różnorodny pod względem językowym, stawia wysokie wymagania w kwestii promocji i nauki języka, który jest swojego rodzaju wielostronnym fenomenem. Z jednej strony język jest osiągnięciem kulturalnym otwierającym nam drogę do literackich doświadczeń i wspomagającym poszukiwanie własnej tożsamości. Z drugiej strony prezentuje narzędzie służące nam jako środek komunikacji i interakcji oraz stanowi swoistą formę działania.

Dlatego też rozwój językowy odgrywa w przedszkolu i szkole wyjątkową rolę. Szczególnie w naszej placówce, w której już od przedszkola dajemy dzieciom znakomitą możliwość nauki kolejnego języka już od wczesnych lat.