Dlaczego właściwie język niemiecki?


Na całym świecie językiem niemieckim posługuje się 100 milionów ludzi. W Europie jest to najczęściej używany język obok angielskiego i francuskiego. Niemiecki jest również językiem komunikacji w takich państwach jak Kanada, Stany Zjednoczone, Papua-Nowa Gwinea oraz Namibia, gdzie jest jednym z języków narodowych. 

Język niemiecki zaliczany jest do 10 najważniejszych języków świata. Niemcy są jednym z głównych państw eksportowych na świecie, a niemiecka gospodarka zaliczana jest to jednej z największej w Europie oraz czwartej pod względem wielkości na świecie. Znaczenie języka niemieckiego opiera się na potędze gospodarczej krajów, w których jest używany a szczególnie ich wadze na światowej scenie politycznej, roli którą odgrywa w nowoczesnej technologii, nauce oraz turystyce jak i atrakcyjnemu systemowi kształcenia państw niemieckojęzycznych. 

Wszystkie placówki Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae są położone w województwie Opolskim, które przekonuje swoim potencjałem inwestycyjno-gospodarczym. Większość przedsiębiorstw, które odkryły możliwości naszego województwa pochodzą z Niemiec lub z krajów niemieckojęzycznych. Dlatego tak ważne jest, aby nasz region dysponował dobrze wykwalifikowanymi i zmotywowanymi pracownikami, z bardzo dobrą znajomością języków. 

Śląsk Opolski jest również centrum Mniejszości Niemieckiej w Polsce, która od roku 1998 ma swoich przedstawicieli w sejmie i do której zalicza się około 10% społeczeństwa żyjącej w naszym regionie. Kluczowym jest, aby członkowie Mniejszości Niemieckiej i ich dzieci posługiwali się językiem niemieckim na wysokim poziomie. 

Znajomość języka niemieckiego ma więc znaczenie dla każdego, kto zamierza nawiązać kontakty na płaszczyźnie naukowej, dyplomatycznej, społecznej oraz kulturalnej.