Cele dwujęzycznego wychowania:

Cele kognitywne:

 • Polepszenie wydajności intelektualnej
 • Wspieranie rozwoju kognitywnego dziecka (pogłębienie wiedzy o własnej osobie, otoczeniu, świecie itd.)
 • Lepsze szanse zawodowe
 • Rozbudzenie zainteresowania nauką
 • Polepszenie umiejętności koncentracji
 • Bardziej kreatywne i wydajne myślenie
 • Pozytywny wpływ na logiczne myślenie. 


Cele społeczne:

 • Wzmocnienie pewności siebie
 • Rozwój osobowości i tożsamości dziecka
 • Lepsza integracja w społeczeństwie
 • Lepsze szanse ma polepszenie swojego socjalno-ekonomicznego poziomu życia
 • Pogłębienie wiedzy o innych kulturach
 • Rozbudzenie respektu i tolerancji wobec innych kultur
 • Kształtowanie otwartej postawy wobec innych ludzi
 • Łatwiejszy dostęp do niemieckiego dziedzictwa kulturalnego. 


Cele językowe:

 • Akceptacja innego języka
 • Rozwój kompetencji językowej
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnej
 • Rozwój kompetencji interkulturowej.